Máy làm mỳ tươi tự động mã H8 được trang bị 6 loại khuân khác nhau

2,307,000.00